Følg L 151 A Udlændingeloven
(Udlændinge- og Integrationsministeriet)

25/4
2019

Lovforslag: L 151 A (Udlændinge- og Integrationsministeriet)

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ny landespecifik beløbsordning, udvidelse af positivlisten, afskaffelse af kravet om dansk bankkonto, nedsættelse af antallet af ansatte som betingelse for virksomhedscertificering og et ensrettet og lavere selvforsørgelseskrav).

Læs mere