Følg L 233 Ligningsloven med videre
(Skatteministeriet)

21/5
2019

1. behandling

1. behandling af forslag til lov om ændring af ligningsloven og kursgevinstloven (L 233).

Læs mere
3/5
2019

Lovforslag: L 233 (Skatteministeriet)

Forslag til lov om ændring af ligningsloven og kursgevinstloven. (Ophævelse af visse regler om beskatning af renter og kursgevinster og -tab på hybrid kernekapital m.v.).

Læs mere