Følg L 29 Landbrugsstøtteloven
(Miljø- og Fødevareministeriet)

3/10
2019

Lovforslag: L 29 (Miljø- og Fødevareministeriet)

Forslag til lov om ændring af landbrugsstøtteloven. (Obligatorisk digital kommunikation).

Læs mere