Følg L 33 Udbudsloven
(Erhvervsministeriet)

3/10
2019

Lovforslag: L 33 (Erhvervsministeriet)

Forslag til lov om ændring af udbudsloven. (Bortfald af retten til at dokumentere sin pålidelighed, hvis ansøger eller tilbudsgiver er udelukket som følge af endelig dom, præcisering af kravene til indholdet af opfordringer til at afgive tilbud, m.v.).

Læs mere