Følg L 36 Lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom med videre
(Skatteministeriet)

8/10
2019

Lovforslag: L 36 (Skatteministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom og virksomhedsskatteloven. (Indførelse af en sælgerpantebrevsmodel).

Læs mere