Følg L 42 Lov om indsamling m
(Justitsministeriet)

8/11
2019
7/11
2019

1. behandling

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om indsamling med videre (L 42).

Læs mere
31/10
2019

Lovforslag: L 42 (Justitsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om indsamling m.v. (Styrket kontrol med indsamlinger som led i indsatsen mod terrorfinansiering og hvidvask).

Læs mere