Følg L 46 Lov om finansiel virksomhed med videre
(Erhvervsministeriet)

14/11
2019
12/11
2019

1. behandling

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om betalinger, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger med videre og selskabsloven med videre (L 46).

Læs mere
6/11
2019

Lovforslag: L 46 (Erhvervsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om betalinger, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og selskabsloven m.v. (Direkte debitering, håndtering af erstatningskrav i henhold til en byggeskadeforsikring tegnet i Qudos Insurance A/S, whistleblowerordning for virksomheder med begrænset tilladelse, revisors meddelelsespligt til Finanstilsynet og ændring af procedure ved indløsning af minoritetsaktionærer m.v.).

Læs mere