Følg B 74 Øgede muligheder for at stille krav om almene boliger i lokalplaner ved fortætning af eksisterende byområder
(Transport- og Boligministeriet)

13/3
2020

1. behandling

1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om øgede muligheder for at stille krav om almene boliger i lokalplaner ved fortætning af eksisterende byområder (B 74).

Læs mere
16/1
2020

Lovforslag: B 74 (Erhvervsministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om øgede muligheder for at stille krav om almene boliger i lokalplaner ved fortætning af eksisterende byområder.

Læs mere