Følg L 104 Retsplejeloven
(Justitsministeriet)

10/2
2020
25/2
2020

1. behandling

1. behandling af forslag til lov om ændring af retsplejeloven (L 104).

Læs mere
5/2
2020

Lovforslag: L 104 (Justitsministeriet)

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Styrkelse af politiets muligheder for efterforskning af kriminalitet på internettet).

Læs mere