Følg L 107 SU-loven med videre
(Uddannelses- og Forskningsministeriet)

18/2
2020

1. behandling

1. behandling af forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om statens voksenuddannelsesstøtte, lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser med videre (L 107).

Læs mere
5/2
2020

Lovforslag: L 107 (Uddannelses- og Forskningsministeriet)

Forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om statens voksenuddannelsesstøtte, lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. (SU til adgangskurser på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, indfrielse af tidligere studielån ved optagelse af nyt studielån, udlandsstipendium til ikke-trindelte uddannelser på kandidatniveau, hjemmel til at fastsætte regler om fælles dataansvar m.v.).

Læs mere