Følg L 109 Lov om finansiel virksomhed med videre
(Erhvervsministeriet)

18/2
2020

1. behandling

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde med videre, lov om investeringsforeninger med videre og forskellige andre love (L 109).

Læs mere
5/2
2020

Lovforslag: L 109 (Erhvervsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., lov om investeringsforeninger m.v. og forskellige andre love. (Ændringer som følge af PEPP-forordningen, ændring af reglerne for outsourcing og præcisering af reglerne om forsikringsmægleres uafhængighed).

Læs mere