Følg L 110 A Årsregnskabsloven med videre
(Erhvervsministeriet)

12/5
2020

Lovforslag: L 110 A (Erhvervsministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, revisorloven og forskellige andre love. (Kontrolpakken).

Læs mere
7/5
2020

Lovforslag: L 110 A (Erhvervsministeriet)

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, revisorloven og forskellige andre love. (Kontrolpakken).

Læs mere