Følg L 110 Årsregnskabsloven med videre
(Erhvervsministeriet)

18/2
2020

1. behandling

1. behandling af forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, revisorloven og forskellige andre love (L 110).

Læs mere
5/2
2020

Lovforslag: L 110 (Erhvervsministeriet)

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, revisorloven og forskellige andre love. (Kontrolpakken og gebyrfinansiering af hvidvasktilsyn).

Læs mere