Følg L 124 B Årsregnskabsloven
(Erhvervsministeriet)

14/5
2020

Lovforslag: L 124 B (Erhvervsministeriet)

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven. (Krav om rapportering af dataetik).

Læs mere