Følg L 193 Lov om social service med videre
(Social- og Indenrigsministeriet)

28/5
2020

1. behandling

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (L 193).

Læs mere
20/5
2020

Lovforslag: L 193 (Social- og Indenrigsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn. (Indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge, der modtager hjælp efter § 95, stk. 3, i lov om social service i form af et kontant tilskud).

Læs mere