Følg L 194 Ejendomsvurderingsloven med videre
(Skatteministeriet)

11/6
2020

1. behandling

1. behandling af forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (L 194).

Læs mere
20/5
2020

Lovforslag: L 194 (Skatteministeriet)

Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Lempelse af ejendomsbeskatningen, videreførelse af den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld, tilpasninger vedrørende tilbagebetalingsordningen og beregningsgrundlaget for grundskyld m.v.).

Læs mere