Følg L 199 Lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m
(Skatteministeriet)

9/6
2020

Lovforslag: L 199 (Skatteministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Yderligere udskydelse af betalingsfrister for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, udskydelse af angivelses- og betalingsfrister for moms, forlængelse af afgiftsperioder for moms samt midlertidige lempelser af regler om fuld skattepligt, regler om lempeligere beskatning af udenlandsk lønindkomst og regler om forskerskatteordningen som følge af covid-19 m.v.).

Læs mere
9/6
2020

Salen: Lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister på skatteområdet i forbindelse med covid-19 (eventuel 2. behandling)

Eventuel 2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister med videre på skatteområdet i forbindelse med covid-19, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love (L 199).

Læs mere
9/6
2020

Salen: Midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister på skatteområdet i forbindelse med covid-19 (eventuel 3. behandling)

Eventuel 3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister med videre på skatteområdet i forbindelse med covid-19, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love (L 199).

Læs mere
2/6
2020

Lovforslag: L 199 (Skatteministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Yderligere udskydelse af betalingsfrister for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, udskydelse af angivelses- og betalingsfrister for moms, forlængelse af afgiftsperioder for moms samt midlertidige lempelser af regler om fuld skattepligt, regler om lempeligere beskatning af udenlandsk lønindkomst og regler om forskerskatteordningen som følge af covid-19 m.v.).

Læs mere