Følg L 57 Lov om ligestilling af kvinder og mænd
(Miljø- og Fødevareministeriet)


Fremsat af: Mogens Jensen (Næstformand, MF (S), fhv. minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde)
Ministerområde: Miljø- og Fødevareministeriet
Status: Fremsat
3/11
2020
1. BEHANDLING

Salen: Lov om ligestilling af kvinder og mænd

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (L 57).

8/10
2020
FREMSAT

Lovforslag: L 57 (Miljø- og Fødevareministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd. (Digital post til begge forældre om fælles barn).