Disruption


Forsker: Blev fagbevægelsen holdt hen med snak i Disruptionrådet?

Forsker: Blev fagbevægelsen holdt hen med snak i Disruptionrådet?

DEBAT: Selvom det var fagbevægelsen, der kom på ideen med at oprette et disruptionråd, er det ikke fagbevægelsen repræsentanter, der har sat dagsordenen. I stedet har de ladet sig spise af med små konkrete resultater, skriver Peter Aagaard, lektor på Roskilde Universitet.