Analyse: Fremtidsscenarier handler egentlig om nutiden

Udviklingen accelererer. Nye teknologier breder sig hurtigere, forholdene skifter, og det virker aldeles uforudsigeligt, hvad der sker om blot få år. Både professionelt og privat er vi nødt til at reagere hurtigere og hurtigere.
Alligevel er der også hårdt brug for at lære at tænke mere langsigtet. Det kan scenarier og fortællinger om fremtiden hjælpe os med.

I et øde ørkenområde i det vestlige Texas i en tunnel boret dybt ind i et stort bjerg er der ved at blive bygget et ur, der skal kunne gå de næste 10.000 år. The Clock of the Long Now er konstrueret og finansieret af en stribe af it-udviklingens frontfigurer, og formålet med at bygge uret er udtrykkeligt at blive skubbet til at tænke konkret i et helt andet tidsperspektiv, end man ellers har lejlighed til.

Foreningen bag uret, The Long Now Foundation, opstod som en reaktion på idéen om The Singularity og den forventning, som mange i techsektoren har, om at kunstig intelligens, bioteknologi og nanotech vil fortsætte med at udvikle sig eksponentielt. Teknologierne bliver kraftigere og kraftigere, og på et tidspunkt går det så stærkt, at mennesker helt mister mulighed for at følge med, endsige styre den videre udvikling.

Hvis man tror, at dét punkt er lige om hjørnet, mister man helt evnen til selv at tænke langsigtet og overveje, hvad man kan gøre, for at den fjerne fremtid bliver et sted, hvor mennesker trives.   

Login