Analyse: Kommer du over eller under algoritmen?

ANALYSE: Skal vi bestemme over maskinerne, eller kommer de til at bestemme over os? Fremtiden vil blive præget af stadig stærkere og mere intelligente computere. De vil aflaste og understøtte os, og de vil komme med gode råd og anbefalinger – men de vil også kunne styre og kontrollere os.

En række af de vigtigste problemstillinger, vi står over for, kan sammenfattes i en ganske enkel figur: en kurve, der viser, hvordan teknologien med tiden kan udføre stadig mere komplekse opgaver lige så godt, som mennesker kan.        

Teknologiens udvikling er en linje, der rykker opad og ligesom vand, der stiger, dækker stadig større, lavtliggende områder.
Over linjen er de opgaver, som kun mennesker kan klare.
Under linjen er alt det, vi lige så godt kan overlade til maskinerne.

I starten overgik teknologien mennesker i forhold til fysisk arbejde som at skovle, væve, samle eller sortere ting. Så overtog computerne regnearbejdet.
I morgen kan de tage sig af meget af den egentlige tænkning. Maskinerne vil analysere, komme med konklusioner og forslag til løsninger på komplekse problemer – og de vil tage ved lære af deres fejl og erfaringer, så de hele tiden bliver bedre.

Login