Spilteori og systemtænkning forklarer hamstring og social isolation

ANALYSE: Tipping points, feedback og sociale laviner er eksempler på mekanismer fra systemtænkning og spilteori, der kan beskrive vores håndtering af coronaepidemien og måden, vi afvejer risikoen med omkostningerne ved at sikre os.  

Coronaepidemien stiller os over for en stribe vanskelige afvejninger – både som samfund, som virksomhed og som enkeltperson: 

Den type dilemmaer og afvejninger kan beskrives ganske præcist med begreber fra spilteori, adfærdspsykologi og systemteori, og ved at kende dem kan man tage et mere overordnet blik på de mekanismer, der former udviklingen. 

Der er særlig én problemstilling, der går igen, når man ser håndteringen af epidemien i et systemperspektiv: modsætningen mellem den enkeltes umiddelbare, lokale interesse og det, der er godt for hele systemet på længere sigt.

Login