Dagens buzzword: Power-to-x

PLAN: Ved energiforliget i weekenden aftalte partierne, at der frem mod 2030 skal installeres i alt knap 5 gigawatt havmøller frem mod år 2030. Planen cementerer samtidig to centrale tendenser: At alt energiforbrug, der kan, skal elektrificeres – og at vedvarende energi skal bruges til at fremstille brændsler til de resterende anvendelser, der ikke direkte kan drives af elektricitet.

Det er ikke overdrevet at tale om, at vi i løbet af de kommende ti år skal igennem en enorm teknologisk omstilling. Størrelsesforholdene af de anlæg, der skal bygges for at gøre den danske energiforsyning grøn, er svære at begribe – og det samme gælder investeringerne, der hurtigt løber forbi de 100 milliarder kroner. 

Ifølge den nye klimaaftale skal der etableres to energiøer, der skal fungere som centrale hub, hvorfra energien fra havmøllerne opsamles og distribueres.

Inden 2030 skal der opføres en energiø og en omgivende møllepark på 3 gigawatt i Nordsøen 110 kilometer fra Vestkysten og en energiø på Bornholm, der modtager strøm fra 2 gigawatt havmøller, som skal installeres cirka 90 kilometer ude i Østersøen sydvest for Bornholm. 

Login