DI: EU skal vækkes fra den digitale tornerosesøvn

DEBAT: Kommissionen har lagt godt fra land med en strategi for et digitalt indre marked. Det kan komme Danmark til gavn: dansk økonomi kan se frem til en vækst på 58 milliarder kroner, hvis projektet fuldendes. Men det kræver, at medlemslandene vågner fra deres digitale tornerosesøvn, skriver Peder Søgaard-Pedersen.

Af Peder Søgaard-Pedersen
Fagleder for Digital Indre Marked, DI

Vi har efterhånden hørt det mange gange. Danmark er et af verdens mest digitale lande. Det er selvfølgelig godt for den danske selvforståelse, men er vi også gode nok til at udnytte de muligheder, som det giver os?

Et afgørende problem er, at mange danske digitale virksomheder fortsat flytter til udlandet, så snart de er blevet levedygtige og klar til at erobre verden. Danmark er, når alt kommer til alt, kun et lille land med få kunder og færre risikovillige investorer. Dermed bliver de arbejdspladser, den viden og de investeringer, som disse virksomheder er med til at skabe, ikke skabt i Danmark.

Men hvad nu hvis digitale virksomheder i Danmark havde uhindret adgang til et hjemmemarked på over 500 millioner privatkunder og over 25 millioner erhvervskunder? Hvis de havde uhindret adgang til it-specialister fra hele EU og til finansiering fra investorer i 28 lande? Så ville der pludselig være langt færre grunde til at flytte virksomheden over Atlanten eller om på den anden side af jorden.  

Det er grundlæggende visionen bag Europa-Kommissionens strategi for et digitalt indre marked, som blev offentliggjort i foråret 2015, og som skal være fuldt implementeret inden udgangen af i år:

At skabe ét fælles digitalt hjemmemarked og gøre Europa til den foretrukne region i verden for virksomheder med digitale ambitioner.

Digital økonomi
Et lille digitalt frontløberland som Danmark står endda forrest i køen, når gevinsterne ved et digitalt indre marked skal deles ud. Og det er ikke småpenge, det drejer sig om. Et fuldendt digitalt indre marked vil øge EU’s økonomi med 415 milliarder euro. Selv hvis potentialet blot fordeler sig ligeligt mellem medlemslandene, svarer til det en øget vækst i dansk økonomi på 58 milliarder kroner.  

EU-institutionerne har allerede færdigforhandlet flere initiativer såsom fri roaming, grænseoverskridende online handel, regler for persondatabeskyttelse og adgang til dit online abonnement på tv-serier og film i hele EU.

Der forhandles forsat på livet løs omkring kontroversielle spørgsmål om nye regler for copyright, EU’s teleregulering, privatlivsbeskyttelse når man mailer, sms’er og taler i telefonen. Og inden længe får vi måske også data som EU’s femte frihed på linje med den fri bevægelighed af varer, tjenesteydelser, kapital og arbejdskraft.

EU skal gå forrest
Kommissionen har altså lagt godt fra land med sin digitale strategi og været med til at vække EU’s medlemslande af deres digitale tornerosesøvn. Fremadrettet er det imidlertid afgørende, at de europæiske digitale regler ikke ender i protektionisme og dataforskrækkelse.

EU skal i stedet gå forrest, når det gælder fair konkurrencevilkår i en digital økonomi, og når det gælder at sikre borgernes tillid til digitalisering og skabe bedre vilkår for udvikling og anvendelse af ny teknologi i Europa.

Formår vi det, sikrer vi, at danske virksomheder kan erobre verden fra en IP-adresse i vores egen andedam, fremfor på den anden side af jorden.

Forrige artikel Marie Krarup: Vi skal ikke finde os i russiske cyberangreb Marie Krarup: Vi skal ikke finde os i russiske cyberangreb Næste artikel Justitia: Ghettoplan tager livtag med grundlæggende retsstatsprincipper Justitia: Ghettoplan tager livtag med grundlæggende retsstatsprincipper
 • Anmeld

  Henrik Biering · CEO, Peercraft

  EU er allerede vågen - men glædelig holdning hos DI

  Hele det sidste afsnit og specielt de to sidste linier synes jeg er en utroligt positiv udmelding fra DI, som tidligere selv har gjort meget for at associere begrebet "digitalisering" med brug af tjenester fra virksomheder med primære IP-adresser på den anden side af jorden. Jeg ser frem til hvordan DI selv vil være med til at fremme "at danske virksomheder kan erobre verden fra en IP-adresse i vores egen andedam, fremfor på den anden side af jorden"

  Men EU ER FAKTISK ALLEREDE VÅGEN og på rette vej til at spare europæiske virksomheder for kæmpe omkostninger til markedsføring, der i dag ender i multinationale virksomheders skattely frem for at blive frigjort til innovation i kampen om kunderne. Og det vil ske helt uden protektionisme, men tværtimod ved at skabe den transparens i internettet, hvis fravær i dag er grobund for den nuværende platformsøkonomi, der typisk koster de egentlige markedsaktører 10-30% af omsætningen.

  Det kan man blandt andet forvisse sig om ved at studere de første udbud under det store NGI paraplyprojekt, hvor f.eks. "Discovery and Identification" bliver ét af de første temaer og målet er teknologisk helt at eliminere behovet for fælles "mellemmænd" som det fremgår specifikt af denne præsentation (se specielt slide 8). Her har Danmark alle muligheder for at komme helt i front takket være en af Europas mest progressive erhvervsstyrelser, med fokus på åbne data, som er et godt udgangspunkt for at skabe tillid til virksomhederne.

  Jeg har tidligere beskrevet problematikken på NGI's hjemmeside:
  https://ec.europa.eu/futurium/en/blog/native-business-service-discovery-critical-issue-ngi
  og peget på en specifik løsningsmulighed her, som der nu er åbnet for udnyttelse af i foreløbig Danmark, Norge og Finland og formentlig med UK og Frankrig m.fl. på trapperne:
  https://www.bedreid.dk/distributed_business_service_discovery

  Ligesom vi i dag betragter det som en selvfølgelighed at vi kan ringe til hinanden uden at have telefoner fra samme fabrikant eller benytte det samme teleselskab, vil vi om ca. 5 år (hvor der med eksponentiel udvikling vil være sket større ændringer end de seneste 20 år) ryste overbærende på hovedet over at udbydere og aftagere af ydelser idag skal benytte samme kommunikationstjeneste (f.eks. søgemaskine, markedplads, taxiapp eller jobportal) for at finde og tilvælge hinanden.

 • Anmeld

  Henrik Biering · CEO, Peercraft

  Glemte at indsætte link ...

  ... til præsentationen af NGI temaet "Discovery and identification", hvor målet fremgår af slide 8. Her er det:
  https://www.ngi.eu/wp-content/uploads/sites/18/2018/01/20180118-NGI-INFO-SESSION-PRESENTATION-DISCOVERY-AND-IDENTIFICATION-TECHNOLOGIES.pdf