Debat

Firma bag træningsværktøj: Her kan vi spare en milliard i ældreplejen

DEBAT: Hvis vi prioriterer træning til ældre borgere, der modtager hjemmepleje, kan kommunerne spare op mod en milliard. Samtidigt vil de ældre opleve mere selvstændighed og højere livskvalitet i hverdagen. Så hvorfor er det ikke et tema i kommunalvalgkampen?

Når ældre træner, sker der positive effekter. Blandt andet har ældre, der får hjælp til&nbsp;målrettet træning, brug for mindre hjemmehjælp end ældre, der ikke træner. Det viser en undersøgelse, som DigiRehab har lavet.<br>
Når ældre træner, sker der positive effekter. Blandt andet har ældre, der får hjælp til målrettet træning, brug for mindre hjemmehjælp end ældre, der ikke træner. Det viser en undersøgelse, som DigiRehab har lavet.
Foto: /ritzau/Tycho Gregers
Katrine Skov Sørensen
GDPRDeleted
Vis mereIcon / Direction / Dropdown
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Niels Heuer
Direktør, DigiRehab

Formanden for KL, Martin Damm, ramte hovedet på sømmet, da han i foråret udtalte til KLs nyhedsbrev, at vi blandt andet er ”nødt til at prioritere forebyggelse, så vi sørger for, at de ældre er selvhjulpne i så lang tid som muligt.”

Vi er ganske rigtigt nødt til at skabe en situation, hvor ældre borgere i højere grad kan selv, hvis ikke vi skal stå overfor et økonomisk kollaps i ældreplejen, efterhånden som antallet af ældre stiger.

Det er imidlertid vores opfattelse, at mange kommuner ikke har øje for, hvor lille en indsats og investering der skal til for at skabe øget selvhjulpenhed og livskvalitet hos de ældre.

At tilbyde 12 ugers træning til ældre er en lille indsats med stor gevinst! De mange sparede penge kan bruges til at servicere det stigende antal ældre. Samtidig vil de ældre selv opleve mere selvstændighed i hverdagen – og dermed også en højere livskvalitet. Det er win-win.

De seneste år har vi med DigiRehab, et digitalt redskab til målrettet hverdagstræning, samlet store mængder data om effekten af træning til selvhjulpenhed. Data er indsamlet af - og sammen med vores samarbejdskommuner.

Og vi kan ikke længere sidde tallene overhørige.  De viser, at det er ganske urimeligt at undlade at tilbyde hverdagstræning til den helt almindelige borger, der modtager hjemmepleje. Konsekvensen for både den enkelte og for samfundsøkonomien er helt enkelt for stor.

Træning kan betyde milliardbesparelser 
Vores beregninger afslører, at de danske kommuner samlet set kan skabe besparelser på op mod en milliard kroner om året, hvis hverdagstræning til selvhjulpenhed bliver opprioriteret.

Det lyder som et stort tal. Men analyser af over 1500 gennemførte træningsforløb med DigiRehab viser, at de ældre med bare 2 x 20 minutters målrettet træning i 12 uger kan mindske deres behov for hjemmehjælp med i gennemsnit en time om ugen.

Det svarer til en besparelse på lige knap 10.000 kroner per borger i gennemsnit, når der måles på effekten et halvt år efter træningsafslutning. Besparelsen fremkommer, hvis en times hjemmehjælp takseres til 375 kroner.

Hvis 50.000 ældre landet over gennemfører bare 12 ugers målrettet træning i eget hjem, kommer vi op på en halv milliard sparede kroner på et halvt år.

Effekten af hverdagstræningen stopper imidlertid ikke efter det halve år. Vores foreløbige analyser viser, at de 12 ugers træning til selvhjulpenhed giver effekt i mindst et år efter træningens afslutning.

Dette skyldes, at de ældre holder den opnåede styrke ved lige ved hjælp af de aktiviteter, de har genvundet evnen til at udføre. 

Skab selvstændighed og livskvalitet
At tilbyde 12 ugers træning til ældre er en lille indsats med stor gevinst! De mange sparede penge kan bruges til at servicere det stigende antal ældre. Samtidig vil de ældre selv opleve mere selvstændighed i hverdagen – og dermed også en højere livskvalitet. Det er win-win.

Omvendt viser vores analyser, at ældre, der ikke modtager målrettet træning, hurtigt ender i en negativ spiral og får brug for mere og mere hjælp. DigiRehab har undersøgt en gruppe på over 800 ældre, der fik de almindelige tilbud om hjemmehjælp, men ingen målrettet træning.

Disse ældre fik i gennemsnit brug for tyve minutters ekstra hjælp om ugen i løbet af en 12 ugers periode.

På trods af de åbenlyst positive effekter af hverdagstræning, er det ikke lovpligtigt at tilbyde ældre, der langsomt oplever et funktionstab i dagligdagen, træning til selvhjulpenhed.

Det burde det efter vores opfattelse være – af hensyn til både borgernes livskvalitet og budgetternes langtidsholdbarhed. Men lovgivning eller ej, så er det sund fornuft at sikre borgernes trivsel.

Kommunernes prioritering af træning til selvhjulpenhed bør derfor blive et væsentligt tema i valgkampen op til kommunalvalget.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion