ICDK: Stort land – store femårsplaner

KOMMENTAR: Den kinesiske regerings 14. femårsplan er på trapperne. Den vil udstikke rammerne for landets udvikling frem til 2026. Danske videns- og innovationsmiljøer bør følge med i de verserende rygter og forventninger til planen, for der er meget vundet ved at være klar, når planen offentliggøres.
Innovation Centre Denmark i Shanghai giver nogle bud på, hvad der er i vente.

Af Thomas Trøst Hansen
Innovationsattaché, Innovation Centre Denmark, Shanghai

Tyg på ordene: Den 14. femårsplan for den økonomiske og sociale udvikling af Folkerepublikken Kina (2021-2025). Det lyder stort og vigtigt. Det er det også.

Tretten gange tidligere har Kinas Kommunistiske Partis Centralkomite udstukket rammerne for landets udvikling i form af en samlet, national plan. Første gang var i 1953.

Femårsplanerne er en tradition og en grundpille i styringen af Kina. Instrumenterne i femårsplanerne har – ligesom alt andet i Kina – undergået en massiv transformation, men planerne er stadig vigtige, idet de sætter rammer og målsætninger for sektorer og politikområder, for eksempel landbrug, urbanisering og miljø, samt snitfladerne imellem dem.

I slutningen af oktober forventes det, at elementer af den 14. femårsplan offentliggøres. Herefter følger en længere godkendelsesproces, inden den endelige plan bliver godkendt af Folkekongressen i marts 2021.

Det er efterfølgende i vid udstrækning op til myndigheder på lavere niveauer, for eksempel provins- og distriktsniveau, at implementere initiativer, der lever op til centralregeringens planer og ambitioner.

En gigantisk bureaukratisk øvelse
Planen er central for de fleste partnere, som det danske innovationscenter i Shanghai samarbejder med – kinesiske såvel som danske. Virksomhederne vil gerne vide, hvor de næste store investeringer kommer, og hvordan rammevilkårene vil ændre sig, og vidensmiljøerne er interesserede i, hvilke områder der prioriteres de kommende år.

På innovationscenteret sidder vi med i en studiekreds arrangeret af EU-delegationen i Beijing. Her fokuserer vi på, hvad den kommende femårsplan kommer til at betyde for forskning, teknologi og den grønne omstilling. Vi samler professorer, læser planer og diskuterer oversættelser. Alt sammen med det formål at kunne uddrage indsigter og rådgive vores interessenter på bedste vis.

Desværre for de læsetrætte øjne står femårsplanerne ikke alene. Der er masser af andre planer og strategier, som er afgørende for at vurdere, hvilke forretnings- og forskningsområder der får prioritet i de næste år.

På forsknings- og teknologiområdet er det især vigtigt at fremhæve den kommende National Medium- and Long-Term Plan for Science and Technology 2021-2035. Den ventes også at udkomme næste år, og vil afløse en tidligere plan for perioden 2006-2020. Den snart udløbne plan er grundlæggende blevet fulgt.

Dertil kommer et hav af omfattende planer for enkelte ministerier, provinser, byer og distrikter, der i et vist omfang udløber af femårsplanerne. Det er en gigantisk bureaukratisk øvelse, der har til formål at styre landets ressourcer på den bedst mulige måde, og samtidig sikre samarbejde mellem de rette organisationer.

Vi vover nogle bud:
Trods både kompleksiteten og usikkerheden forsøger vi fra ICDK Shanghai at give nogle overordnede bud på, hvad den kommende femårsplan vil betyde for Kinas grønne omstilling, teknologiske udvikling og forskningspolitik. Vi gør det med åbne øjne – bevidste om risikoen for at blive gjort til grin, hvis vores kommentarer rammer skævt.

Den grønne omstilling

Under FN’s Generalforsamling i september annoncerede præsident Xi, at Kina sigter mod at være CO2-neutralt i 2060. Det er en historisk udmelding, som ventes afspejlet i den 14. femårsplan.

Det er værd at bemærke, at målsætningen specifikt går på karbon og ikke andre drivhusgasser. Det tyder på, at landbrugssektoren – som har et højt udslip af andre drivhusgasser – ikke vil blive underlagt stramme målsætninger.

Dermed peger pilen på energisektoren og særligt kulindustrien. I en række akademiske seminarer om veje til CO2-neutralitet i 2060 er der imidlertid også fokus på energieffektivisering.

ICDK Shanghai vover pelsen og udpeger energieffektivisering som et nøgleord i den 14. femårsplan. Det kommer til at være et tværgående element, som skal levere reduktioner inden for en bred vifte af sektorer, for eksempel bygninger og transport.

Den teknologiske udvikling

Da Kina i foråret 2020 i store træk havde fået bugt med covid-19, gik landet fra en sundhedskrise til en økonomisk krise. For første gang i mere end 40 år oplevede landet en kvartalsmæssig nedgang i BNP. En del af svaret på den krise blev at sætte turbo på ”den nye infrastruktur”, hvilket blandt andet vil sige udrulning af 5G-netværket, men også andre investeringer i den teknologiske infrastruktur.

Det forventer vi fortsætter i den kommende femårsplan. 5G-netværket skal være en katalysator for en lang række sektorer, for eksempel uddannelse, sundhed og smarte byer.

Vi tror også, at begrebet teknologisk uafhængighed kommer til at fylde i planen. Det har præsident Xi selv sagt i en tale, han for nylig holdt ved et symposium for nogle af landets førende forskere. Den teknologiske uafhængighed handler om at gøre den kinesiske tech-industri uafhængig af udenlandsk viden og produkter. Det bliver spændende at følge, hvordan den målsætning skal opnås.

Forskningspolitik

Vi forventer, at det bliver forskningspolitikken, som skal levere på målsætningen om teknologisk uafhængighed. Det vil skulle ske gennem investeringer i grundforskning og internationalisering.

Traditionelt har det kinesiske forskningssystem været mest fokuseret på den anvendte og industrirettede forskning, men med den kommende femårsplan kan der meget vel komme øgede investeringer i grundforskningen, især inden for områder, hvor man ønsker at være teknologisk uafhængig.

Endvidere vil vi formentlig se et fortsat fokus på internationalisering, idet internationale samarbejder ses som en forudsætning for på sigt at blive teknologisk uafhængigt. Vi kan forvente, at danske vidensmiljøer også i fremtiden vil blive eftertragtede samarbejdspartnere.

 

Forrige artikel Afskaffelse af bredbåndspuljen får hård kritik: ”Et angreb på provinsen” Afskaffelse af bredbåndspuljen får hård kritik: ”Et angreb på provinsen” Næste artikel Grøn omstilling skal ske med eksponentiel hastighed Grøn omstilling skal ske med eksponentiel hastighed