IT-Universitets nye forskningssatsning skal sikre bedre offentlig it

FORSKNING: IT-Universitetet får et nyt forskningscenter, som skal skabe viden om, hvordan offentlig it kan drives og udvikles bedre. Det sker som en del af regeringens nye strategi for it-styring i staten. 

Snart kommer it i den offentlige sektor i fokus på IT-Universitetet i København. 

Universitetet etablerer nemlig i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen et center for forskning i offentlig it, som slår dørerne op i 2018.

Centeret skal skabe mere akademisk viden om udvikling, styring og drift af offentlig it, som kan skabe et bedre grundlag for fremtidige it-projekter og systemer i det offentlige.

Login