KL: Brug for digitalt medborgerskab

DEBAT: Digitaliseringen i den offentlige sektor kalder på nye former for medindflydelse. Borgere skal ikke blot betragtes som aftagere af digitalt understøttede ydelser eller forløb, men som medspillere og medskabere, skriver Pia Færch, kontorchef i KL. 

Af Pia Færch
Kontorchef i Digitalisering og Borgerbetjening, KL

Visionen for det kommunale arbejde med digitalisering er, at digitalisering skal underbygge og styrke en decentralt funderet offentlig sektor, der på én gang yder og faciliterer en nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service for og med borgere og virksomheder.

Den vision er bærende for de kommende års arbejde i KL og kommunerne.

KL og kommunerne er ved at lægge sidste hånd på en ny fælles kommunal digitaliseringsstrategi. Her har vi en borgertilgang, der skal sikre, at teknologi og digitalisering ikke må øge fremmedgørelsen i forhold til den offentlige sektor, men skal udnyttes til at fremme såvel oplevelse af nærhed og kvalitet, som effektivitet i servicen.

Nye former for medindflydelse
Den digitale udvikling giver god mulighed for at ændre forholdet mellem myndigheder og borgere. Grundstenen i de kommende års digitaliseringsarbejde er derfor tæt partnerskab med borgere og virksomheder om, hvordan digitalisering bedst kan udnyttes og skabe merværdi.

Det skal ikke være det eneste drivende hensyn, at det offentlige blot implementerer digitale løsninger med henvisning til store økonomiske potentialer. Den digitale udvikling kalder på nye former for medindflydelse. Man kan tale om digitalt medborgerskab, hvor borgere ikke betragtes som aftager af digitalt understøttede ydelser eller forløb, men er medspillere og medskabere.

Det er et stort ønske, at den fælles offentlige digitaliseringsstrategi kommer til at bygge på nogen af de samme principper og visioner.

Samarbejde i den offentlige sektor
Kommunerne kan ikke realisere digitaliseringsvisionen alene. Der er behov for et stærkt samarbejde mellem alle parter i den offentlige sektor. Et samarbejde, der er baseret på klare principper for arbejdsdelingen mellem parterne, så den fælles indsats kan bygge bro på tværs af den offentlige sektor.

Det er netop i overgangen mellem forskellige ansvarsområder eller sektorer, at borgerne oftest oplever, at der er udfordringer. Det gælder for eksempel, når den ene myndighed ikke er vidende om, hvad der er aftalt eller sat i gang hos en anden myndighed.

Derfor skal den kommende fællesoffentlige strategi være med til at nedbryde murene mellem sektorer ved at arbejde med et fælles offentligt fokus på for eksempel it-infrastruktur, muligheder for datadeling, fokus på nødvendig fælles it-arktektur, standardisering, nedbrydning af lovigvningsmæssige barrierer mv.

Der er brug for de gode rammer og vilkår for arbejdet med digitalisering, så borgerne kan høste gevinsterne af digitalisering ved at opleve nær og tilgængelig service, der kan bidrage til vækst og udvikling og tilvejebringe god og effektiv digitalt understøttet service.

Forrige artikel Ældre Sagen: Digital velfærd skal ikke være en spareøvelse Ældre Sagen: Digital velfærd skal ikke være en spareøvelse Næste artikel IT-Branchen: Er sundhedssystemet klar til den digitale fremtid? IT-Branchen: Er sundhedssystemet klar til den digitale fremtid?