KL og Falck: Offentlig-privat dialog kan skabe innovative velfærdsløsninger

DEBAT: Der skal mere end blot teknologi til at udvikle succesfulde velfærdsløsninger. Dialog og samarbejde mellem det offentlige og private er nøglen til at skabe mening for den enkelte borger og medarbejder i deres hverdags- og arbejdsliv, skriver KL og Falck.

Af Niels Arendt Nielsen og Nicolai Søndergaard Laugesen
Hhv. kontorchef, Center for Social og Sundhed, KL og innovationsdirektør, Falck Danmark A/S 

I Nordjylland er de første automatiske medicindispensere netop sat op hos udvalgte borgere. Det er første fase af det største innovationsprojekt om medicinhåndtering i Danmark.

Kommunerne anvender mange ressourcer på medicinhåndtering, og det er en opgave, der vokser de kommende år – og samtidig et område med et stort potentiale for frigørelse af ressourcer til pleje og omsorg samt reduktion i antallet af utilsigtede hændelser med medicin.

Behovet for forandring er stort. Det understreges for eksempel i en undersøgelse fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd), der viser, at Fredericia Kommune fra 2002 til 2016 har fordoblet antallet af timer i hjemmesygeplejen, og hovedparten af væksten skyldes ydelser relateret til medicinhåndtering1.

En ny KL undersøgelse viser, at teknologiske løsninger til medicinhåndtering er et af de områder, kommunerne forventer sig allermest af de kommende år. Indsatsen vedrørende medicinhåndtering forventes at kunne bidrage til gevinster for både borgere og kommune, blandt andet som en direkte effekt af rettidig medicinindtag samt mere frihed og selvstændighed for de borgere, der har brug for hjælp og støtte til korrekt medicinindtag2.

Eksempelvis har Falck i samarbejde med MedicPen og CareConsult udarbejdet en helhedsløsning til automatisk håndtering af medicin i borgerens hjem i Nordjylland. Ni nordjyske kommuner har i samarbejdet Nordjysk Platform for Innovative Indkøb (NOPII) stået for udbuddet. Samarbejdet forsøger at gribe udviklingen af velfærdsløsninger an på en ny måde.

Så hvad har vi lært? Og hvad skal der til for at udvikle sundhedsløsninger?

Succesfulde velfærdsløsninger
To områder er afgørende for, at vi lykkes med innovation af velfærdsløsninger. For det første kræver velfærdsinnovation helhedsløsninger og alliancer. Og for det andet kræver det en tæt dialog mellem offentlige og private parter.

Den løsning, der er udviklet til kommunerne i Nordjylland, er et godt eksempel på, hvordan ny teknologi, software og service-design spiller sammen. Innovation af velfærdsløsninger har masser af potentiale med de teknologiske landvindinger, vi ser i dag, men skal de have den ønskede effekt for borgerne og kommunerne, kræver det mere end blot ny teknologi.

For at nye løsninger får succes, skal de give mening for den kommunale forretning såvel som for den enkelte borger og medarbejder i deres hverdags- og arbejdsliv. Succesfulde velfærdsløsninger sikrer sammenhæng og tager udgangspunkt i konkrete behov og daglig praksis – hele vejen rundt.

Det stiller store krav til både kommuner og virksomheder om at stille viden om behov og praksis til rådighed, udtænke og designe nye løsninger samt kvalificere og realisere nye koncepter. Og det er de færreste virksomheder, der sidder inde med hele svaret alene.

Innovative partnerskaber
For en servicevirksomhed som Falck er det oplagt at indgå samarbejder med teknologi-virksomheder; både start-ups som MedicPen eller globale koncerner som Philips.
Innovation er i dag bundet tæt sammen med innovative partnerskaber på tværs af offentlige og private interessenter, men der kan nogle gange være langt mellem virksomheders og kommuners opfattelse af en god løsning. Derfor er den tætte dialog meget vigtig.

En dialog, der dels kræver nysgerrighed efter at forstå de væsentlige problemstillinger i dybden set fra såvel borger- og medarbejder- som organisations- og teknologiperspektiv i den opgave, der skal løses. Dels kræver det gensidig interesse og respekt for de offentlige og private forretninger.

I udbuddet med MedicPen og Careconsult har dialogen med de sundhedsfaglige medarbejdere i kommunerne været et afgørende element i forhold til at styrke det endelige service-design. Udbudsprocessen gav således mulighed for at præsentere og diskutere fordele og ulemper ved løsningen og til sidst udarbejde en helhedsløsning.

Tidligere har sådanne markedsdialoger været udfordret af udbudsreglerne, men med den nye udbudslov er der sket en udvidelse af anvendelsesområdet for de mere dialogbaserede udbudsformer som eksempelvis konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskaber.

Så hermed en opfordring til at udnytte mulighederne og tale mere sammen – om hele løsninger, konkret praksis og reelle behov.

...

1. https://vive.dk/2017/12/derfor-bruger-hjemmesygeplejen-fredericia-dobbelt-saa-meget-tid-2002/ 

2. KL, Statusrapport for 2017 med fokus på digitalt understøttet træning og skærmbesøg. http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_85096/cf_202/Statusrapport_p-_digitalt_underst-ttet_tr-ning_og_.PDF?n=1 

Forrige artikel IT-ekspert: Cybertruslen skal bekæmpes i fællesskab IT-ekspert: Cybertruslen skal bekæmpes i fællesskab Næste artikel Kim Escherich: Er vi nu også så digitale som vi troede? Og på den rigtige måde? Kim Escherich: Er vi nu også så digitale som vi troede? Og på den rigtige måde?