Lungeforening: KOL-patienter viser vejen for telemedicin

DEBAT: Lungepatienterne har taget godt imod telemedicin. Nu mangler vi bare en forankring af telemedicin i de faglige miljøer rundt om patienterne, skriver Anne Brandt, direktør i Lungeforeningen.

Anne Brandt
Direktør i Lungeforeningen

I dag har vi en situation i Danmark, hvor lungepatienter først diagnosticeres, når de har tabt en stor del af deres lungefunktion.

Det er derfor desværre helt normalt, at lungepatienter oplever, at deres kroniske lungesygdom langsomt og snigende fratager dem muligheden for at deltage i normale aktiviteter, som arbejde, fritids- og familieaktiviteter. De kan ikke længere bevæge sig ubesværet, kan være bundet til hjemmet, føler sig isolerede – og har derfor en dårligere livskvalitet.

Mange oplever gentagne indlæggelser, og sygdommen repræsenterer en daglig udfordring med store konsekvenser, også for de pårørende.

Telemedicin til alle
Når sygdommen er nået til det stadie, har vi hos patienterne set værdien af at implementere velfærdsteknologi i sundhedssystemet, fordi det giver lungepatienterne noget, de ikke har haft længe: et omsorgsfuldt og tilgængeligt sundhedssystem.

I Lungeforeningen mener vi derfor, at det er vigtigt, at teknologien bliver tilbudt til alle dem, der kan have gavn af den. Vi oplever, at mennesker med en lungesygdom med stor glæde går i gang med de nye telemedicinske løsninger.

Vi kan konstatere, at telemedicin giver dem følelsen af, at nogen tager ansvar for dem. Det giver dem en følelse af mere kontrol over deres sygdom. Kort fortalt: Telemedicin er en rigtig god udvikling i vores sundhedssystem, og lungepatienterne har allerede taget utroligt godt imod den.

KOL-kuffert, Epitalet og TeleKit giver mulighed for ny frihed og mere fleksibilitet i forholdet til behandlerne. Patienterne oplever en langt større sammenhæng i deres livsverden, nu hvor sundhedssystemet koordineres rundt om dem i stedet for det modsatte. Det, at kunne komme i kontakt med sundhedsfagligt personale direkte hjemme fra stuen, giver en oplevelse af ”digitalt nærvær”. Og den gode nyhed er, at man samtidig også kan integrere patientforeningens tilbud om rådgivning, redskaber og netværksgrupper i de telemedicinske løsninger. Alt i én fristes man til at sige!

Hvad venter vi på?
Hvad venter sundhedssystemet så på? Svaret er, at vi alle venter på den rette organisationsudvikling, der blandt andet også skal definere, hvem der er behandlingsansvarlig for de patienter, som modtager telemedicinsk behandling.

Vi har allerede set, at de telemedicinske projekter gennemført rundt om i landet kalder på helt nye samarbejdsmuligheder på tværs af sektorgrænser. Implementering af velfærdsteknologi drejer sig derfor om organisationsudvikling og forandringsledelse i sundhedsvæsenet, og er naturligvis også et spørgsmål om incitamentsstruktur. Ellers risikerer vi at sætte ”strøm” til et system, der ikke virker.

Et af Europas største storskalaprojekter inden for telemedicin, TeleCare Nord, offentliggjorde for nylig deres resultater. Erfaringerne herfra kommer helt sikkert til at spille en rolle, når den nationale udrulning af telemedicin til KOL-patienter tager fart. Fra Lungeforeningens side kan vi i hvert fald melde, at kroniske lungepatienter er meget positive, og at de både ønsker og efterspørger implementering af de nye løsninger i behandlingen af deres lungesygdom.

Generelt håber jeg, at sundhedssystemet, uanset hvad, vil tage de moderne kommunikationskanaler i brug og derved gøre det lettere for borgere i Danmark at leve med en kronisk sygdom. Teknologien kan sikre en større sammenhæng mellem sundhedssystemets tilbud og en nødvendig differentiering i forhold til kroniske patienters behov, hvis vi formår at få det organiseret rigtigt.

Men vi er nødt til at sikre en forankring af telemedicin i de faglige miljøer rundt om patienterne også! Kun derigennem kan vi være sikre på, at en effektiv, national udrulning af de telemedicinske løsninger med kvalitetsbehandling bliver en succes.

Forrige artikel Regionerne: Styrket samarbejde om telemedicin Regionerne: Styrket samarbejde om telemedicin Næste artikel Forsker: Telemedicin er sundhedsvæsenets vilde vest Forsker: Telemedicin er sundhedsvæsenets vilde vest