Omstillingen - et uddrag

DIGITAL OMSTILLING: The transformation – Omstillingen – er et scenarie i seks afsnit, der beskriver verdens udvikling fra 2020 til 2050. Scenariet er udformet som artikler, skrevet i år 2100 af den fiktive journalist Stuart Rand, der kigger tilbage på de tre årtiers radikale forandringer.  

Det følgende er et uddrag af det amerikanske fremtidsforsker Peter Leydens scenarie, der kan læses i sin fulde længde online på Medium.reinvent.net.
Læs Mandag Morgens interview med Peter Leyden her. 

Hvis bare vi dengang kunne have set det, som alle nu i 2100 kan få øje på i historiens lange linse. 2020’erne blev starten på et kæmpe boom i teknologi, der rakte ud i tre forskellige retninger på én gang.

Informationsteknologiens udbredelse blev fordoblet i løbet af ti år, og det betød, at i 2030 var yderligere 3 milliarder mennesker blevet forbundet til internettet. På det tidspunkt var stort set alle i verden forbundet til verdensøkonomien og verdenssamfundet via internettet – og til den allestedsnærværende kunstige intelligens. Der var ikke mange, som forudså, hvordan simultanoversættelse understøttet af kunstig intelligens ville fremskynde innovationen ved at forbinde mennesker og idéer overalt på kloden.

Bioteknologi blev også stort, og den gav menneskene, hvad der engang ville have været betragtet som guddommelig magt til at omforme alle biologiske væsener. Vi opdagede hurtigt, at vi kunne omdanne planter, dyr og organiske materialer, hvilket affødte et helt afsindig stort antal nye produkter, der per definition var biologisk nedbrydelige og derfor ekstremt miljøvenlige.

Energiteknologiens udvikling var endnu mere forbløffende. Priserne på sol- og vindenergi fortsatte med at falde og blev til sidst lavere end prisen på energi fra fossile brændstoffer. Det betød, at vi fik rådighed over billig, genanvendelig energi, der var helt sikker og nem at udbrede. I løbet af 30 år gennemførte vi en grundlæggende ændring af verdens energisystem.  

I 2030’erne befandt vi os i endnu et langstrakt, globalt økonomisk boom, som langt, langt overgik det berømte boom efter anden verdenskrig og den langvarige vækst i den forudgående digitale tidsalder. Hver af de tre teknologiske fronter skabte hele nye industrier, som affødte en meget lang række nye produkter og ydelser, der vandt udbredelse i såvel ilande som ulande. Og ja, det var godt for menneskeheden, men drivkraften var økonomisk: Der var simpelthen styrtende med penge at tjene og mange gode jobs i at skifte over til ren energi og et bæredygtigt samfund.

I 2040’erne begyndte det at stå klart for folk, at de ikke alene var med i et meget langvarigt økonomisk boom, men også var i gang med en social transformation. Forandringerne i samfundet var så gennemgribende, at folk over hele verden begyndte at kaldte perioden for Omstillingen.

Ændringen af samfundet i retning af en ny civilisation
Nu i 2100 forstår vi, hvordan Omstillingen faktisk fandt sted. Hvordan hele industrier blev virtuelle, og robotter overtog mange af vores rutinejobs. Hvordan byer ændrede sig, og folk lærte at rejse mindre og arbejde tættere på deres hjem. Hvordan al transport blev el-dreven, og køretøjer blev selvkørende. Hvordan de økonomiske teorier forandrede sig, og kapitalismen blev moderniseret. Hvordan magtbalancerne rykkede sig, og selve demokratiet blev fornyet.

Vi kan også se nu, hvor tæt folk dengang var på at fejle totalt. For hver to skridt de gik fremad, gik de ét tilbage. Hver eneste nye form for teknologi affødte nye problemer, som skulle løses. Sådan er det altid med forandringer i den størrelsesorden. Jeg har altid været optimist og fokuseret på det positive, så jeg vil undlade at nævne de mange katastrofer og holde mig til den overvejende positive historie, som det hele endte med.

De af os, som er i live i dag i 2100, ved dét, som folk dengang ikke havde en chance for at vide: at de rent faktisk gjorde det nødvendige for at forberede sig på de efterfølgende pandemier, som de kom roligt og viljefast igennem. De bremsede faktisk den globale opvarmning, tilpassede sig de klimaforandringer, som allerede var i gang, og afværgede de værste skadevirkninger. Jo, gletsjere smeltede, vandstanden i havene steg, og vi var nødt til at ty til en vis indgriben for at justere klimaet. Men vi undgik den katastrofe, som mange havde frygtet. 

Forrige artikel Techregulering tog rampelyset i 2020 Techregulering tog rampelyset i 2020 Næste artikel De næste årtier bliver et kæmpe opsving De næste årtier bliver et kæmpe opsving