Regionerne: Fremtidens sundhedsvæsen skal være smartere

DEBAT: Input fra patienter og pårørende skal spille en større rolle i fremtidens sundhedsvæsen. Men hvis vi samtidig skal overholde de økonomiske rammer, er vi nødt til at gøre tingene smartere, skriver Stephanie Lose (V) fra Danske Regioner.

Af Stephanie Lose (V)
Formand for Danske Regioners udvalg for sundhedsinnovation og erhvervsfremme

”Borgernes Sundhedsvæsen” er titlen på en storstilet satsning, som en række parter med Danske Regioner i spidsen står bag, og som har til formål at udvikle det danske sundhedsvæsen med udgangspunkt i borgernes behov.

Vi mener det faktisk.

Gennem en årrække har der været stort fokus på at gøre sundhedsvæsenet mere effektivt, få styr på behandlinger og udgifter, og vi er heldigvis rigtig godt på vej.

Vi er nu der, hvor vi i endnu højere grad end tidligere ønsker at måle vores succes på, om vi rent faktisk giver borgerne den behandling og service, de har behov for.

Borgerne skal inddrages 
Det er derfor nødvendigt med et øget fokus på, hvordan vi inddrager borgerne i de løsninger, vi vælger. Det handler både om fokusgrupper og brugerpaneler, målrettet dialog med patientorganisationerne, men det handler også om de målinger, vi laver på borgernes tilfredshed med det sundhedsvæsen, de møder.

Målingerne indikerer klart, hvor vi gør det rigtig godt – men også, hvor vi kan gøre det langt bedre.

Input fra patienter og pårørende vil komme til at spille en langt større rolle, når vi i fremtiden skal udvikle vores sundhedsvæsen – og sådan skal det være.

Når det er sagt, er der også fortsat en økonomisk virkelighed, som vi i regionerne – og i resten af samfundet – må forholde os til. Rammerne for at udvikle vores velfærdssamfund er fortsat snævre – og der er ikke noget, der tyder på, at det kommer til at ændre sig i årene fremover. Som politiker er opgaven derfor at skabe og udvikle ”Borgernes Sundhedsvæsen” – med input fra patienter og pårørende – og samtidig gøre det på en måde, så vi fortsat overholder de økonomiske rammer, vi har fået.

Vi er nødt til at gøre tingene smartere
Det kan kun lade sig gøre, hvis vi gør tingene smartere. Er mere innovative – og bruger moderne teknologi der, hvor det giver mening – både for borgerne og for økonomien.

Vi ønsker altså at skabe nye løsninger, der både gavner økonomien og skaber en mere effektiv måde at gøre tingene på – og samtidig gør det lettere eller bedre at være borger.

Et godt eksempel er et teletolkningsprojekt i min egen region, der for nyligt vandt Digitaliseringsprisen, som bliver uddelt til projekter inden for offentlig digitalisering, der både gavner samfund og borgere.

Teletolkning handler om forbedret mulighed for tolkning via video, når fremmedsprogede patienter behandles på sygehusene. Ud over en bedre service til patienterne sparer den nye løsning også samfundet både tid og kroner, ligesom erfaringerne fra projektet nu spiller positivt ind i arbejdet med at forberede et fælles regionalt udbud af tolkeydelser.

Jeg ønsker, at vi i fremtiden ser langt flere af den slags løsninger, der tager udgangspunkt i borgernes behov – men som samtidig sikrer os den effektivisering af vores velfærdssamfund, som er så nødvendig.

Business casen er stadig vigtig
Og derfor kan vi heller ikke erstatte den traditionelle business case med moderne inddragelsesprocesser, men det er målet, at de to metoder skal gå hånd i hånd.

Det, vi kan, er at arbejde for nye metoder, hvor den værdi, vi skaber for borgeren, bliver en del af vores beregninger. Vi er i fuld gang med udviklingen af værdibaseret styring, der bygger på sådan en tænkning, og hvor vi på baggrund af blandt andet svenske erfaringer forsøger at finde gode modeller for at måle den værdi, vi skaber. Samtidig er der nye nationale kvalitetsmål på vej for sundhedsvæsenet, og også her lægger vi op til et langt større fokus på, hvad patienterne får ud af vores indsats – og mindre på antallet af behandlinger eller sygehusenes produktion.

Det er en kulturændring, vi har sat i gang. Med ”Borgernes Sundhedsvæsen” ønsker vi ikke blot at møde borgerne og deres behov. Vi ønsker også at måle kvalitet ud fra de resultater, som patienterne oplever – og sandelig også at styre økonomien ud fra de samme parametre, så vi bruger pengene på det, der skaber værdi for borgerne.

Det ændrer selvfølgelig ikke på, at pengene i sidste ende skal passe, og derfor skal vi både bruge business cases og inddragelse af patienter og borgere til at udvikle nyt, så vi sikrer, at nye tiltag skaber gevinst – for både borgere, for de professionelle i sundhedssektoren og i sidste ende for samfund.

Forrige artikel Regionsdirektør: Forfejlet kritik af business cases Regionsdirektør: Forfejlet kritik af business cases Næste artikel Medicoindustrien: Business cases sikrer nødvendigt paradigmeskift Medicoindustrien: Business cases sikrer nødvendigt paradigmeskift