Skolechef: Har it-satsning betydning for den sociale arv?

DEBAT: Folkeskoleelever i Ikast-Brande Kommune får udleveret en computer, de kan bruge i undervisningen. Det understøtter den "åbne skole" og giver eleverne mulighed for at tilgå undervisningen uafhængigt af social baggrund, skriver Kim Brøbech, skolechef i Ikast-Brande Kommune.

Af Kim Brøbech
Skolechef i Ikast-Brande Kommune

Folkeskolereformen har i sin nye form gjort op med antallet af mål, som skal indfries.

Der er nu tale om tre klare mål for skolens virksomhed. Alle elever skal blive så dygtige, de kan. Der skal være fokus på elevernes trivsel, og respekten for skolen skal tilbage. Og ikke mindst skal der arbejdes på at minimere den negative sociale arv.

Som udgangspunkt er der tale om tre enkle - og i nogen udstrækning - klare målsætninger. Det kan ret beset være svært at være uenige om disse pejlemærker. Den store opgave er at udmønte de underliggende målsætninger, som skal dokumentere, at der sker en fortløbende progression i elevernes læring.

It understøtter skolemål
It har igennem en årrække haft en fremtrædende rolle med at understøtte målene i skolens opgave.

Netop it-satsninger kan have en afgørende betydning for alle elevers mulighed for at honorere de nuværende kompetencekrav. It indeholder læringspotentialer, som taler til andre kompetencer end de rent intellektuelle.

It som redskab giver alle en mulighed for at tilgå viden på en måde, som giver adgangen til at kunne generere løsninger.

Men det afgørende er, at værktøjerne skal være til stede på en let tilgængelig måde. I Ikast-Brande Kommune har byrådet være klare i mælet.
Kommunen ligger i et område med et lavt uddannelsesniveau. Alligevel er det lykkedes i flere omgange at blive kåret som Danmarks bedste erhvervskommune.

Det handler om klare strategier og klare prioriteringer.

Der er satset på et stærkt fokus på, at alle elever skal have en ungdomsuddannelse. Det har fordret etablering af et ungeområde med særligt fokus på overgangen til ungdomsuddannelserne.

Betalt computer til alle elever
Det har også betydet en satsning på it til folkeskolernes elever og medarbejdere. Alle medarbejdere har en PC, og hvad der er endnu vigtigere: Alle elever har fået udleveret en PC, som er betalt at kommunen – en såkaldt 1:1 løsning.

Det har medført en ensartet struktur på programvalg og platforme, som blandt andet har givet lærerne og eleverne hurtige logon-tider, som medfører, at man hurtigt er i gang med aktiviteterne. Det har medført et struktureret forløb med hensyn til at klæde medarbejdere på til opgaven.

Det hele er koblet op på en kommunal it-infrastruktur, som gennem et forbilledligt samarbejde med kommunens it-afdeling sikrer det nødvendige netværk.

Senest er der i forbindelse med etablering af medarbejder-arbejdspladser afsat midler til indkøb af videokonferencesystem på alle skoler i et samarbejde med CISCO og TDC netdesign, hvor man nu kan kommunikere mellem skolerne, med omverdenen – herunder forældre og samarbejdspartnere – og med hinanden.

Mindre forskelle
Det understøtter arbejdet med ”den åbne skole”, men det giver også alle elever lige muligheder for at tilgå læringsforløbene uafhængigt af social baggrund, og dermed mindskes forskellene.

Der arbejdes på, at alle skal blive dygtige, at de skal trives, at de får mod på livet og dermed får mulighed for at tilmelde sig og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Kommunen har en plan, giver eleverne værktøjet og medarbejderne kompetencerne. Dermed er it-satsningen med til at give alle lige muligheder for at kunne bidrage aktivt som medborgere i vort samfund.

Forrige artikel SDU: Sådan opnår kommuner succes med OPI-forløb SDU: Sådan opnår kommuner succes med OPI-forløb Næste artikel Lærere: Skolen udfordres på it-teknikken Lærere: Skolen udfordres på it-teknikken