Følg L 129
(Transport-, Bygnings- og Boligministeriet)

28/2
2019

3. behandling

3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber og jernbaneloven (L 129).

Læs mere
26/2
2019

2. behandling

2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber og jernbaneloven (L 129).

Læs mere
7/2
2019
18/1
2019

1. behandling

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber og jernbaneloven (L 129).

Læs mere
19/12
2018

Lovforslag: L 129 (Transport-, Bygnings- og Boligministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber og jernbaneloven. (Fremme af digitale mobilitetstjenester, forenkling af afstandskrav til fjernbuskørsel m.v.).

Læs mere