Jurist til databeskyttelse i LB Forsikring
Vil du gerne forandre og være noget særligt for andre? Dette kan være din mulighed for at få mere substans i dit arbejdsliv. Hos LB lægger vi sjæl i arbejdet, og vi møder medlemmer, kolleger og omverden med skærpet sans. Du bliver en del af et medlemsejet fællesskab, hvor vi er der for hinanden. Vi deler også målet om at gøre forsikring overflødig.

Kan du lægge sjæl i dine og afdelingens opgaver? Som GDPR-jurist bliver du en del af afdelingen "GRC og Informationssikkerhed". Vi er en del af koncernområdet "Risikostyring og Koncernjura", der bl.a. tæller DPO-funktionen, Koncernjura, Compliance og Risikostyring. I afdelingen "GRC og Informationssikkerhed er vi otte kolleger, der har til opgave at understøtte, at LB lever op til de mange krav i forhold til GDPR og informations- og cybersikkerhed gennem god rådgivning og sparring til forretningen. Vi arbejder også aktivt med hændelser som en del af LBs 1. linje risikostyring gennem vores tre Governance, Risk og Compliance managere. Vi værdsætter hinandens forskellige fagligheder og sparrer åbent med hinanden. Du får en aktiv og udførende rolle i teamets brede GDPR-opgaver. Vi har helt konkrete GDPR-opgaver som behandling af persondatabrud, anmodninger om indsigt mv. Derudover har vi også mange brede og komplekse rådgivningsopgaver. Der er derfor tale om en meget varieret opgaveportefølje. Dine fem væsentligste opgaver i stillingen vil være:
 • Bistå med udvikling og forankring af processer og værktøjer til understøttelse af det løbende GDPR-arbejde på tværs af LB Forsikring
 • Udarbejde og ajourføre governance-dokumenter (fx privatlivspolitikker, forretningsgange mv.) og anden dokumentation, fx fortegnelser.
 • Rådgive og bistå med at udarbejde risikovurderinger, konsekvensanalyser og TIA'er.
 • Yde faglig sparring ved behandling af persondatabrud og behandle anmodninger vedr. registreredes rettigheder.
 • Løbende rådgive om GDPR-relaterede spørgsmål til nye initiativer, som blandt andet har med behandlingshjemmel, sletteregler, dataansvarskonstruktioner mv. at gøre.
Har du sans for fællesskab og de rette forudsætninger? Vi ønsker, at du trives og skaber resultater i LB. Derfor ser vi på, om dine faglige og personlige forudsætninger møder de forventninger, din leder har til dig. Du er uddannet cand.jur. eller cand.merc.jur. med nogle års erfaring, eller måske nyuddannet med relevante fag og speciale på studiet. Fra tidligere jobs eller dit studie har du et grundigt kendskab til persondatalovgivningen og måske også til samspillet med anden speciallovgivning (fx Lov om Finansiel Virksomhed, markedsføringsloven mv.). De øvrige forudsætninger er:
 • Du har en høj faglighed kombineret med en solid forretningsforståelse og evt. erfaring med it-kontrakter.
 • Du har en nysgerrig og opsøgende tilgang til forretningens behov
 • Du er en dygtig kommunikator - både på skrift og i tale. Du kan formidle og omsætte lovgivningen til gode løsninger, processer og værktøjer samt til forankring og vedligeholdelse
 • Du har en god teknisk indsigt eller som minimum interesse heri
 • Du forstår sammenhængen mellem behandlingssikkerhed og it- og informationssikkerhed. Måske har du praktisk erfaring med udførelse af risikovurderinger eller risikostyring.
Som person er du analytisk, løsningsorienteret og pragmatisk. Du er i stand til at håndtere en central rolle i en stor og kompleks organisation. Du skal være hands-on i forhold til at understøtte forretningen, så vi forventer, at du arbejder selvstændigt, og står solidt på din faglighed. Du er god til at skabe tætte relationer på tværs af faglige og organisatoriske niveauer. Se, hvad dine kommende kolleger siger om LB Vi har spurgt tre af dine kommende kolleger om, hvordan de oplever LB: "Der er substans i ens udvikling. Du får lov til rigtigt meget. Du kan sidde i én afdeling og være med til projekter i andre afdelinger, hvis der er noget, du godt kan tænke dig at være med i." "Vores arbejdsplads har sjæl. Der er en summen og en stemning. Det er så åbent et landskab, der er kunst og historie alle vegne, og der bliver gjort noget ud af vores arrangementer. Der bliver taget rigtig godt hånd om en som medarbejdere." "Med LB's strategi om at gøre forsikring overflødig ser vi ind i en fremtid, som vi ikke helt ved, hvordan bliver. Derfor er det ekstra vigtigt, at der også er substans i den forretning, vi står på i dag." Vi ser frem til at høre fra dig. Ansøg online eller ring, hvis du vil vide mere. Chef for GRC og Informationssikkerhed, Christina Rune, tlf. 3144 0248, hvis du vil vide mere om jobbet. Talent Acquisition Specialist, Joan Fjordgaard Nørlem, tlf. 33 48 51 69, hvis du vil vide mere om rekrutteringsforløbet. Ansøgningsfrist: 12-02-2023. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. 1. samtale afholdes 17. februar 2023 og 2. samtale afholdes 23. februar 2023. Tiltrædelse: 17-04-2023. Ugentlig arbejdstid: Fuldtid Arbejdssted: Vores hovedkontor ligger på Amerika Plads 15, 2100 København Ø. Du kan arbejde hjemme op til to dage om ugen.
  Om os
  LB Forsikring er et medlemsejet forsikringsselskab med næsten 140 års erfaring. Vi er Danmarks 4. største forsikringsselskab på det private marked, har over 400.000 medlemmer og består af forsikrings-grupperne:

  Lærerstandens Brandforsikring - for lærere, pædagoger og andre i undervisningssektoren
  Bauta Forsikring - for sygeplejersker, læger og andre personalegrupper i sundhedssektoren
  Runa Forsikring - for medlemmer af udvalgte faglige foreninger
  LB Forsikring til PFA - for kunder i PFA

  Omdrejningspunktet for os er vores medlemmer og at drive en god forretning for dem. Vi har et højt image i branchen, tilfredse og loyale medlemmer og produkter der igen og igen er kåret bedst i test af Forbrugerrådets blad Tænk Penge
  Læs mere om os på www.lbforsikring.dk.


  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen