Wermelin: Datatilsynets bemærkninger er fuldt ud indarbejdet i lovforslaget