Riisager: Trivselsmålinger i gymnasiet er sat i bero