Lisbeth Bech Poulsen (SF) spørger forsvarsministeren, om ministeren vil yde teknisk bistand til formuleringen af et ændringsforslag