Hummelgaard: Der indgår ikke personfølsomme oplysninger i den statiske vurdering af borgeren