V: Hvorfor er der indbudgetteret med en markant stigning i udgifterne til IT-systemer?