Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Ammitzbøll-Bille: Sådan udvælges leverandører af valgsystemer

SVAR:

Økonomi- og indenrigsministeren oplyser i et svar til Stine Brix (EL), at det er kommunerne, der udvælger deres leverandør af valgadministrationssystem. Det KL-ejede it-fællesskab KOMBIT A/S har foretaget screening af leverandørerne.

Ellen Trane: Her er status på HPV-database

SVAR:

Sundhedsministeren oplyser i et svar til Liselott Blixt (DF), at HPV-databasen endnu er under udvikling, og der derfor ikke findes ét fælles dataregister på området. 

Løhde redegør for statens strategi for it-styring

SVAR:

Innovationsministeren redegør i et svar til Karin Gaarsted (S) for, hvordan det sikres, at statslige it-projekter har et passende modenhedsniveau. Ministeren oplyser desuden, at alle leverandører af statslige it-løsninger ikke skal modenheds- og risikovurderes.

Løhde: Sådan finaniseres 19.000 nye it-brugere

SVAR:

Innovationsministeren svarer Karin Gaarsted (S), at der ikke skal findes finansiering for 19.000 nye it-brugere, da den samlede effektiviseringsgevinst ved udvidelsen dækker udgiften.