Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Halsboe: SU-styrelsen kommunikerer primært gennem digitale kanaler

SVAR:

SU: Uddannelses- og forskningsministeren svarer Astrid Carøe (SF), at Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes kommunikation med SU-modtagere foregår gennem flere digitale kanaler, men nogle gange er det nødvendigt at kommunikere gennem almindelig postforsendelse.

Hækkerup: Rigspolitichefen har givet udtryk for, at vi kan forvente flere fejl og mangler på it-området

SVAR:

SKANDALER: Justitsministeren svarer Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), at der har været en række sager  vedrørende fejl og mangler på it-området, herunder i politiets håndtering af data. Rigspolitichefen har givet udtryk for, at det ikke er sikkert, at vi har set den sidste sag på området. Undersøgelsesarbejdet af politiets datahåndtering gik i gang i efteråret 2019 i kølvandet på teledata-sagen.

Jørgensen: Der arbejdes på en standardisering af opladere i EU

SVAR:

TELEFONOPLADER: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Morten Messerschmidt (DF), at der allerede bliver arbejdet på en standardisering af opladere i EU. Det er dog et komplekst arbejde, da regler, der ikke er teknologineutrale, kan risikere at sætte den teknologiske udvikling i stå.

Heunicke: Ja, Dataetisk Råd bliver inddraget i arbejdet med en corona-app

SVAR:

CORONA-APP: Sundheds- og ældreministeren svarer Kirsten Normann Andersen (SF), at regeringen har nedsat et Advisory Board til at belyse privacy- og sikkerhedsproblemstillinger i forbindelse med udviklingen af en corona-app. Boardet består af eksperter og forskere, og derudover er Dataetisk Råd, Rådet for Cybersikkerhed og Datatilsynet inddraget i arbejdet med appen.

Heunicke: Rigspolitiet har ikke aktuelle overvejelser om at indsamle oplysninger fra teleselskaberne til brug for understøttelsen af en corona-app

SVAR:

DATA: Justitsministeren svarer Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), at Rigspolitiet ikke indgår i de igangværende overvejelser under Statens Serum Institut om en ordning for teleselskabernes udlevering af oplysninger og har derfor ikke aktuelle overvejelser om at indsamle eller behandle oplysninger fra teleselskaberne til brug for understøttelsen af den kommende corona-app.