Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Ammitzbøll-Bille afviser at ændre CPR-systemet

SVAR:

CPR: Økonomi- og indenrigsministeren svarer Peter Skaarup (DF), at det danske CPR-system er velfungerende, og at det derfor ikke er nødvendigt at ændre, eftersom det også vil have store økonomiske omkostninger.

Jarlov: Deleøkonomi omsatte i 2015 for mellem 425 og 625 millioner kroner

SVAR:

DELEØKONOMI: Erhvervsministeren svarer Lisbeth Bech Poulsen (SF), at deleøkonomien er svær at opgøre, men at et forsigtigt skøn på værdien af de samlede transaktioner i Danmark på deleøkonomiske kapitalplatforme inden for samkørsel, biludlejning og overnatning i 2015 var på mellem 425 og 625 millioner kroner.

Pape: It-leverandør har strammet op efter læk

SVAR:

It-leverandøren Miracle har iværksat tekniske og organisatoriske foranstaltninger ovenpå afsløringen om, at personfølsomme oplysninger på en gruppe fængselsbetjente var tilgængelige på internettet. Det oplyser justitsministeren i et svar til Peter Kofod Poulsen (DF).

Lilleholt: Hjemmemonitorering er muligt for 99 procent af danske husstande

SVAR:

Energi-, forsynings- og klimaministeren svarer Anders Johansson (K), at en rapport fra 2017 fastslår, at telemedicinsk hjemmemonitorering kræver adgang på op til 2,0 Mbit/s download- og 0,5 Mbit/s upload-hastighed for at fungere optimalt. Bruges der en fastnetforbindelse, har 99 pct. af husstandene adgang til 2,0 Mbit/s download og 0,5 Mbit/s upload. Hele landet er endvidere dækket af mobilt bredbånd med 3,0 Mbit/s, hvor der dog må tages forbehold for lokale udsving.

Søren Pape: Sådan kan Grønland anerkendes som et sikkert tredjeland

SVAR:

Justitsministeren svarer Aaja Chemnitz Larsen (IA), at Grønland ikke er at betragte som et sikkert tredjeland i databeskyttelsesforordningens forstand. Hvis Grønland skal betragtes som sådan, skal Naalakkersuisut rette henvendelse til EU-Kommissionen, hvilket Justitsministeriet gerne bidrager til.

Løhde: Kommuner bliver inddraget i arbejdet med cybersikkerhed

SVAR:

Innovationsministeren svarer Holger K. Nielsen (SF), at kommunerne bliver inddraget i arbejdet med den nationale cybersikkerhedsstrategi på de områder, hvor de løser opgaver. Stat, kommuner og regioner samarbejder i forvejen om at styrke informationssikkerhedsarbejdet yderligere på tværs af den offentlige sektor.