Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Søren Pape: Myndighederne bør være hurtigere til at blokere hjemmesider med ulovligt indhold

SVAR:

BLOKERING: Justitsministeren svarer Søren Søndergaard (EL), at det nedsatte Vækstteam for kreative erhverv har anbefalet, at myndighederne bør være hurtigere til at blokere hjemmesider med ulovligt indhold såsom musik og film. Derfor vil regeringen undersøge, om man kan reducere tiden fra en rettighedshaver opdager en hjemmeside med ulovligt indhold, til hjemmesiden blokeres af teleudbyderne ved afgørelse af domstolene.

Claus Hjort: Ja, høringssvarene bliver ikke offentliggjort

SVAR:

CYBERSIKKERHED: Forsvarsministeren oplyser til Lisbeth Bech Poulsen (SF), at de offentlige høringssvar fra høringen om forslaget til den nye lov om Center for Cybersikkerhed vil blive offentliggjort, men at svarene fra den regeringsinterne høring ikke vil blive offentliggjort. 

Trane Nørby: Der vil komme flere restriktioner på brug af sundhedsdata

SVAR:

DATA: Sundhedsministeren oplyser til Peder Hvelplund (EL), at der som en del af lovforslaget om ændring af sundhedsloven er blevet foreslået en formålsbegrænsning for de opbevarede data. De oplysninger, som opbevares i den fælles digitale infrastruktur, må kun behandles, hvis det er nødvendigt og kun af en person inden for sundhedssektoren. 

Ellen Trane: Forenkling af regler vil give færre adgang til oplysninger

SVAR:

DATA: Sundhedsministeren oplyser til Kirsten Normann Andersen (SF), at forenklingerne i reglerne skal ses i sammenhæng med de databeskyttelsesretslige regler. I praksis betyder det, at den dataansvarlige sundhedsinstitution er forpligtet til at sikre, at ingen uvedkommende får adgang til oplysninger.