Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Mogensen: EU-medlemslande kan indføre undtagelser fra den ophavsretlige eneret, forudsat at rettighedshaverne modtager en kompensation

SVAR:

RETTIGHED: Kulturministeren svarer Mai Villadsen (EL), at kompensationen for privatkopiering er en afgift, som skal tilgå rettighedshaverne for lovlig privatkopiering. Ophavsmænd har eneret til at tillade eller forbyde eksemplarfremstilling af sine værker, men EU-medlemslande kan indføre undtagelser fra den ophavsretlige eneret, hvis altså ophavsmanden modtager en kompensation.

Jørgensen: Vi er i dialog med Europa-Kommissionen om, hvilke tiltag der kan tages på EU-niveau for at mindske datacentres energiforbrug

SVAR:

ENERGIFORBRUG: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Ida Auken (R), at der ikke findes produktreguleringer for hele datacentre, men kun frivillige retningslinjer for datacentres energieffektivitet. Der er behov for en fælles indsats på EU-niveau, og der skal ses nærmere på, hvordan man blandt EU-medlemslandene kan styrke produktkravene og stille flere krav til nye produkter, som benyttes i datacentre.

Hummelgaard: Der indgår ikke personfølsomme oplysninger i den statiske vurdering af borgeren

SVAR:

PROFILERING: Beskæftigelsesministeren svarer Samira Nawa (R), at profilafklaringsværktøjet anvender en række objektive informationer om den ledige, som indhentes via registre. Der indgår ikke personfølsomme oplysninger i den statiske vurdering af borgeren. Efter kritik af profilafklaringsværktøjet er der dog taget initiativ til at belyse sagen nærmere. 

Jørgensen: Bredbåndspuljen er umiddelbart en forsøgsordning

SVAR:

BREDBÅND: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Jane Heitmann (V), at bredbåndspuljen var en forsøgsordning, som skulle løbe i perioden 2016-2019. Bredbåndspuljen var ikke på finansloven for 2019, og den var heller ikke på regeringens finanslovsforslag fremsat 2. oktober 2019. Regeringen vil dog overveje at forlænge puljen, hvis den bliver evalueret positivt. 

Bødskov: Der skal bedre styr på skattevæsenets it

SVAR:

STATENS IT: Skatteministeren svarer Dennis Flydtkjær (DF), at der over de næste mange år skal investeres i en udskiftning af Skatteforvaltningens legacy-it-systemer, og der er derfor behov for at styrke kontrollen på it-området. Derudover er Skatteforvaltningens systemer store og komplekse, og der er behov for at opbygge et it-tilsyn med stor indsigt i Skatteforvaltningens it-område.

Kollerup: Dataetisk Råd fortsætter

SVAR:

VIDEREFØRELSE: Erhvervsministeren svarer Lisbeth Bech Poulsen (SF), at regeringen ønsker, at rådet fortsætter sit arbejde, da dataetik er en vigtig dagsorden i den digitale tidsalder.

Bramsen: Udflytning af TDC's netværkscenter vil ikke skade Danmarks ry

SVAR:

UDFLYTNING: Forsvarsministeren svarer Søren Espersen (DF), at en udflytning af TDC's netværkscenter til Rumænien umiddelbart ikke vil skade Danmarks ry blandt UK og USA. Det er ikke TDC's danske telenet, der udflyttes, men den tekniske monitorering af nettets komponenter.