Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Wammen: Personoplysninger i Digital Post skal opbevares i servere i Danmark

SVAR:

DIGITAL POST: Finansministeren svarer Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), at lokationskravet medfører, at personoplysninger i Digital Post skal opbevares på servere i Danmark som en integreret del af it-systemet. Metadata, der ikke udgør personoplysninger, vil i tidsbegrænsede perioder kunne opbevares på servere uden for Danmark. Digital Post sørger for stærk kryptering i forbindelse med transporten af digital post fra offentlige afsendere, uanset om meddelelserne indeholder personoplysninger eller ej.

Prehn: Flere af Danmarks partnere bruger teknologien blockchain

SVAR:

BISTANDSMIDLER: Ministeren for udviklingssamarbejde svarer Karen Ellemann (V), at Udenrigsministeriet ikke benytter blockchain i udbetaling af danske bistandsmidler, men at Danmark støtter flere partnere, der bruger blockchain, eksempelvis Unicefs innovationsfund. 

Jørgensen: Etableringen af 5G er som udgangspunkt markedsbaseret

SVAR:

5G: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Erling Bonnesen (V), at etableringen af 5G er markedsbaseret, og infrastrukturen udbygges på baggrund af efterspørgslen på markedet. Det forventes, at der skal sættes nyt udstyr op rundt om i landet i forbindelse med udrulningen af 5G-nettet, men placering og tidsperspektiv besluttes af selskabernes kommercielle planer.