Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Lilleholt: Hjemmemonitorering er muligt for 99 procent af danske husstande

SVAR:

Energi-, forsynings- og klimaministeren svarer Anders Johansson (K), at en rapport fra 2017 fastslår, at telemedicinsk hjemmemonitorering kræver adgang på op til 2,0 Mbit/s download- og 0,5 Mbit/s upload-hastighed for at fungere optimalt. Bruges der en fastnetforbindelse, har 99 pct. af husstandene adgang til 2,0 Mbit/s download og 0,5 Mbit/s upload. Hele landet er endvidere dækket af mobilt bredbånd med 3,0 Mbit/s, hvor der dog må tages forbehold for lokale udsving.

Søren Pape: Sådan kan Grønland anerkendes som et sikkert tredjeland

SVAR:

Justitsministeren svarer Aaja Chemnitz Larsen (IA), at Grønland ikke er at betragte som et sikkert tredjeland i databeskyttelsesforordningens forstand. Hvis Grønland skal betragtes som sådan, skal Naalakkersuisut rette henvendelse til EU-Kommissionen, hvilket Justitsministeriet gerne bidrager til.

Løhde: Kommuner bliver inddraget i arbejdet med cybersikkerhed

SVAR:

Innovationsministeren svarer Holger K. Nielsen (SF), at kommunerne bliver inddraget i arbejdet med den nationale cybersikkerhedsstrategi på de områder, hvor de løser opgaver. Stat, kommuner og regioner samarbejder i forvejen om at styrke informationssikkerhedsarbejdet yderligere på tværs af den offentlige sektor.

Pape: Borgeren har ikke ret til oplysninger om PET's personfølsomme data

SVAR:

Justitsministeren svarer Josephine Fock (ALT) og Zenia Stampe (R), at en borger som udgangspunkt ikke har ret til indsigt i oplysninger, som PET behandler om vedkommende. I PET-loven er der etableret en adgang til indirekte indsigt via Tilsynet med Efterretningstjenesterne.

Ammitzbøll-Bille: Nyt valgsystem i drift inden KV21

SVAR:

Økonomi- og indenrigsministeren svarer Stine Brix (EL), at det nye digitale valgsystem skal bruges til Folketingsvalg, regionsrådsvalg, kommunalbestyrelsesvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger. Det forventes at blive sat i drift inden kommunal- og regionsrådsvlaget i 2021.

Ammitzbøll-Bille: Valgsystem-leverandør har datterselskaber i Barbados og Panama

SVAR:

Økonomi- og indenrigsministeren svarer Stine Brix (EL), at Smartmatic International Holding B.V. har i alt ni datterselskaber, der er 100 procent ejet af Smartmatic International Holding B.V., og som har hjemsted i enten Barbados eller Panama. EU's sortliste over skattelylande inkluderer dog ikke længere Barbados eller Panama.

Løhde gør status på sammenhængsreformen

SVAR:

Innovationsministeren oplyser til Josephine Fock (ALT) om status på sammenhængsreformen. Det fremgår, at initiativet om  digitaliseringsklar lovgivning er gennemført og afsluttet, mens andre spor i reformen er under udarbejdelse og udvikling.