Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Hækkerup: Rigspolitichefen har givet udtryk for, at vi kan forvente flere fejl og mangler på it-området

SVAR:

SKANDALER: Justitsministeren svarer Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), at der har været en række sager  vedrørende fejl og mangler på it-området, herunder i politiets håndtering af data. Rigspolitichefen har givet udtryk for, at det ikke er sikkert, at vi har set den sidste sag på området. Undersøgelsesarbejdet af politiets datahåndtering gik i gang i efteråret 2019 i kølvandet på teledata-sagen.

Jørgensen: Der arbejdes på en standardisering af opladere i EU

SVAR:

TELEFONOPLADER: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Morten Messerschmidt (DF), at der allerede bliver arbejdet på en standardisering af opladere i EU. Det er dog et komplekst arbejde, da regler, der ikke er teknologineutrale, kan risikere at sætte den teknologiske udvikling i stå.

Heunicke: Ja, Dataetisk Råd bliver inddraget i arbejdet med en corona-app

SVAR:

CORONA-APP: Sundheds- og ældreministeren svarer Kirsten Normann Andersen (SF), at regeringen har nedsat et Advisory Board til at belyse privacy- og sikkerhedsproblemstillinger i forbindelse med udviklingen af en corona-app. Boardet består af eksperter og forskere, og derudover er Dataetisk Råd, Rådet for Cybersikkerhed og Datatilsynet inddraget i arbejdet med appen.

Heunicke: Rigspolitiet har ikke aktuelle overvejelser om at indsamle oplysninger fra teleselskaberne til brug for understøttelsen af en corona-app

SVAR:

DATA: Justitsministeren svarer Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), at Rigspolitiet ikke indgår i de igangværende overvejelser under Statens Serum Institut om en ordning for teleselskabernes udlevering af oplysninger og har derfor ikke aktuelle overvejelser om at indsamle eller behandle oplysninger fra teleselskaberne til brug for understøttelsen af den kommende corona-app.

Mogensen: EU-medlemslande kan indføre undtagelser fra den ophavsretlige eneret, forudsat at rettighedshaverne modtager en kompensation

SVAR:

RETTIGHED: Kulturministeren svarer Mai Villadsen (EL), at kompensationen for privatkopiering er en afgift, som skal tilgå rettighedshaverne for lovlig privatkopiering. Ophavsmænd har eneret til at tillade eller forbyde eksemplarfremstilling af sine værker, men EU-medlemslande kan indføre undtagelser fra den ophavsretlige eneret, hvis altså ophavsmanden modtager en kompensation.

Jørgensen: Vi er i dialog med Europa-Kommissionen om, hvilke tiltag der kan tages på EU-niveau for at mindske datacentres energiforbrug

SVAR:

ENERGIFORBRUG: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Ida Auken (R), at der ikke findes produktreguleringer for hele datacentre, men kun frivillige retningslinjer for datacentres energieffektivitet. Der er behov for en fælles indsats på EU-niveau, og der skal ses nærmere på, hvordan man blandt EU-medlemslandene kan styrke produktkravene og stille flere krav til nye produkter, som benyttes i datacentre.

Hummelgaard: Der indgår ikke personfølsomme oplysninger i den statiske vurdering af borgeren

SVAR:

PROFILERING: Beskæftigelsesministeren svarer Samira Nawa (R), at profilafklaringsværktøjet anvender en række objektive informationer om den ledige, som indhentes via registre. Der indgår ikke personfølsomme oplysninger i den statiske vurdering af borgeren. Efter kritik af profilafklaringsværktøjet er der dog taget initiativ til at belyse sagen nærmere. 

Jørgensen: Bredbåndspuljen er umiddelbart en forsøgsordning

SVAR:

BREDBÅND: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Jane Heitmann (V), at bredbåndspuljen var en forsøgsordning, som skulle løbe i perioden 2016-2019. Bredbåndspuljen var ikke på finansloven for 2019, og den var heller ikke på regeringens finanslovsforslag fremsat 2. oktober 2019. Regeringen vil dog overveje at forlænge puljen, hvis den bliver evalueret positivt.