Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Prehn: IT-problemerne har Landbrugssstyrelsens store opmærksomhed

SVAR:

IT-SYSTEM: Fødevareministeren svarer Samira Nawa (R), at han ikke er tilfreds, når Landbrugsstyrelsens IT-systemer ikke fungerer efter hensigten, men at det er styrelsens forventning, at landbrugerne og landbrugets rådgivningsbranche fremover vil opleve, at IT-systemerne generelt kommer til at fungere bedre.

Hækkerup: Datatilsynet har et stort fokus på, at databeskyttelsesreglerne overholdes og forventer flere sager på området i 2021

SVAR:

DATABESKYTTELSE: Justitsministeren svarer Lisbeth Bech-Nielsen (SF), at Datatilsynet har valgt at sætte fokus på, om reglerne på databeskyttelsesområdet overholdes. Tilsynet forventer at offentliggøre flere afgørelser om behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende i det kommende år, ligesom tilsynet i 2021 forventer at iværksætte flere sager af egen drift vedrørende emnet.

Heunicke: Senest i januar 2021 vil alle de slettede mails være genskabt

SVAR:

DATA: Sundheds- og ældreministeren svarer Jane Heitmann (V), at Sundhedsdatastyrelsen per 23. november 2020 har genskabt i alt 1.700.032 slettede mails. Sundhedsdatastyrelsen arbejder fortsat på at genskabe de resterende slettede mails, og den resterende del af genskabelsen vil ske senest januar 2021.

Wammen: Personoplysninger i Digital Post skal opbevares i servere i Danmark

SVAR:

DIGITAL POST: Finansministeren svarer Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), at lokationskravet medfører, at personoplysninger i Digital Post skal opbevares på servere i Danmark som en integreret del af it-systemet. Metadata, der ikke udgør personoplysninger, vil i tidsbegrænsede perioder kunne opbevares på servere uden for Danmark. Digital Post sørger for stærk kryptering i forbindelse med transporten af digital post fra offentlige afsendere, uanset om meddelelserne indeholder personoplysninger eller ej.