Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Prehn: IT-problemerne har Landbrugssstyrelsens store opmærksomhed

SVAR:

IT-SYSTEM: Fødevareministeren svarer Samira Nawa (R), at han ikke er tilfreds, når Landbrugsstyrelsens IT-systemer ikke fungerer efter hensigten, men at det er styrelsens forventning, at landbrugerne og landbrugets rådgivningsbranche fremover vil opleve, at IT-systemerne generelt kommer til at fungere bedre.

Hækkerup: Datatilsynet har et stort fokus på, at databeskyttelsesreglerne overholdes og forventer flere sager på området i 2021

SVAR:

DATABESKYTTELSE: Justitsministeren svarer Lisbeth Bech-Nielsen (SF), at Datatilsynet har valgt at sætte fokus på, om reglerne på databeskyttelsesområdet overholdes. Tilsynet forventer at offentliggøre flere afgørelser om behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende i det kommende år, ligesom tilsynet i 2021 forventer at iværksætte flere sager af egen drift vedrørende emnet.

Heunicke: Senest i januar 2021 vil alle de slettede mails være genskabt

SVAR:

DATA: Sundheds- og ældreministeren svarer Jane Heitmann (V), at Sundhedsdatastyrelsen per 23. november 2020 har genskabt i alt 1.700.032 slettede mails. Sundhedsdatastyrelsen arbejder fortsat på at genskabe de resterende slettede mails, og den resterende del af genskabelsen vil ske senest januar 2021.

Prehn: Flere af Danmarks partnere bruger teknologien blockchain

SVAR:

BISTANDSMIDLER: Ministeren for udviklingssamarbejde svarer Karen Ellemann (V), at Udenrigsministeriet ikke benytter blockchain i udbetaling af danske bistandsmidler, men at Danmark støtter flere partnere, der bruger blockchain, eksempelvis Unicefs innovationsfund. 

Jørgensen: Etableringen af 5G er som udgangspunkt markedsbaseret

SVAR:

5G: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Erling Bonnesen (V), at etableringen af 5G er markedsbaseret, og infrastrukturen udbygges på baggrund af efterspørgslen på markedet. Det forventes, at der skal sættes nyt udstyr op rundt om i landet i forbindelse med udrulningen af 5G-nettet, men placering og tidsperspektiv besluttes af selskabernes kommercielle planer.