Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Prehn: Flere af Danmarks partnere bruger teknologien blockchain

SVAR:

BISTANDSMIDLER: Ministeren for udviklingssamarbejde svarer Karen Ellemann (V), at Udenrigsministeriet ikke benytter blockchain i udbetaling af danske bistandsmidler, men at Danmark støtter flere partnere, der bruger blockchain, eksempelvis Unicefs innovationsfund. 

Jørgensen: Etableringen af 5G er som udgangspunkt markedsbaseret

SVAR:

5G: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Erling Bonnesen (V), at etableringen af 5G er markedsbaseret, og infrastrukturen udbygges på baggrund af efterspørgslen på markedet. Det forventes, at der skal sættes nyt udstyr op rundt om i landet i forbindelse med udrulningen af 5G-nettet, men placering og tidsperspektiv besluttes af selskabernes kommercielle planer. 

Heunicke: Vi arbejder løbende på at forbedre appen Smitte|stop

SVAR:

CORONA: Sundheds- og ældreministeren svarer Liselott Blixt (DF), at der er flere årsager til, at appen ikke altid har fungeret lige godt, blandt andet har nogle telefoner haft en fejl, der har påvirket appen. 
Man arbejder løbende på at forbedre appen.

Halsboe: SU-styrelsen kommunikerer primært gennem digitale kanaler

SVAR:

SU: Uddannelses- og forskningsministeren svarer Astrid Carøe (SF), at Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes kommunikation med SU-modtagere foregår gennem flere digitale kanaler, men nogle gange er det nødvendigt at kommunikere gennem almindelig postforsendelse.