HK/Stat


Peter Raben: Sig fra over for uhæmmet digital jubeloptimisme

Peter Raben: Sig fra over for uhæmmet digital jubeloptimisme

KLUMME: Vi får mange nye muligheder med digitalisering, men det må ikke koste tillid og grundlæggende retssikkerhed. Embedsværket må nuancere debatten og sige fra, når politikere vil spare på danskernes demokratiske rettigheder, skriver næstformanden for HK Stat.

Gyldent år for vikarer i ministerier

Gyldent år for vikarer i ministerier

VÆKST: Sidste år steg ministeriernes udgifter til vikarer med 29 procent. Det vækker bekymring i fagforeninger. Særligt to ministerier står for det øgede forbrug.

Kræver adgang til Altinget | Embedsværk"