HK/Stat


Rita Bundgaard: Drop de årlige besparelser på to procent

Rita Bundgaard: Drop de årlige besparelser på to procent

KLUMME: De årlige to-procentsbesparelser går hårdt ud over medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø, og politisk kolde områder rammes endda dobbelt af omprioriteringsbidraget. Derfor siger HK "nok er nok" til besparelserne, skriver Rita Bundgaard.

Fagforeninger frygter svækket kontrol i Landbrugsstyrelsen

Fagforeninger frygter svækket kontrol i Landbrugsstyrelsen

KVALITET: Djøf og HK Stat frygter for kvaliteten, når Landbrugsstyrelsen vil spare penge ved at indføre en mere risikobaseret kontrol. S istemmer bekymringen, men Jakob Ellemann-Jensen (V) afviser, at regeringen slækker på kontrollen.

Kræver adgang til Altinget | Embedsværk"