Centraladministration


Marianne Thyrring: Jeg tog gerne 30 år mere i staten

Marianne Thyrring: Jeg tog gerne 30 år mere i staten

KLUMME: Marianne Thyrring slår efter 30 års ansættelse et slag for at være embedsmand og peger blandt andet på rollefordeling og dialog mellem embedsmænd og politikere som et område, der kommer til at være meningsgivende for nye kræfter i embedsværket.