Offentlighed


Journalistforbundet: Ny regering skal ændre offentlighedsloven

Journalistforbundet: Ny regering skal ændre offentlighedsloven

DEBAT: Hvis der er en kamp, vi som samfund aldrig må opgive, er det kampen for større åbenhed i den offentlige forvaltning. Med et nyt Folketing lige rundt om hjørnet er der anledning til at rette op på fortidens fejl og revidere offentlighedsloven, skriver Lars Werge.

EU-institutioner giver håndslag på aftale om whistleblowere

EU-institutioner giver håndslag på aftale om whistleblowere

YTRINGSFRIHED: Europa-Parlamentet og medlemsstaterne er nået frem til en foreløbig aftale om nye regler, der skal sikre whistleblowere i EU bedre beskyttelse mod repressalier. En historisk dag, mener Transparency International EU.

Kræver adgang til Altinget | Embedsværk"