EU


EU-institutioner giver håndslag på aftale om whistleblowere

EU-institutioner giver håndslag på aftale om whistleblowere

YTRINGSFRIHED: Europa-Parlamentet og medlemsstaterne er nået frem til en foreløbig aftale om nye regler, der skal sikre whistleblowere i EU bedre beskyttelse mod repressalier. En historisk dag, mener Transparency International EU.

Kræver adgang til Altinget | Embedsværk"