EU


EU-institutioner giver håndslag på aftale om whistleblowere

EU-institutioner giver håndslag på aftale om whistleblowere

YTRINGSFRIHED: Europa-Parlamentet og medlemsstaterne er nået frem til en foreløbig aftale om nye regler, der skal sikre whistleblowere i EU bedre beskyttelse mod repressalier. En historisk dag, mener Transparency International EU.

Kræver adgang til Altinget | Embedsværk"
EU vil tvinge medlemslande til bedre at beskytte whistleblowere

EU vil tvinge medlemslande til bedre at beskytte whistleblowere

RETSSIKKERHED: Der er afsluttende forhandlinger i EU om et direktiv, der vil påtvinge stat, kommuner og regioner til bedre at beskytte whistleblowere, der indberetter uregelmæssigheder og brud på EU-lovgivning.

Kræver adgang til Altinget | Embedsværk"
EU vinker farvel til dansk topembedsmand

EU vinker farvel til dansk topembedsmand

AFGANG: 1. maj går endnu en dansk topembedsmand i EU-systemet på pension. Jens Nymand Christensen advarer om, at der snart ikke er flere danskere tilbage.

Kræver adgang til Altinget | Embedsværk"