Økonomi


Rita Bundgaard: Drop de årlige besparelser på to procent

Rita Bundgaard: Drop de årlige besparelser på to procent

KLUMME: De årlige to-procentsbesparelser går hårdt ud over medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø, og politisk kolde områder rammes endda dobbelt af omprioriteringsbidraget. Derfor siger HK "nok er nok" til besparelserne, skriver Rita Bundgaard.