Embedskultur


Professorer: Skandalesager handler om både kultur og jura

Professorer: Skandalesager handler om både kultur og jura

ANSVAR: Møgsager løses bedre ved en kulturændring end nye regler, mener professor Sten Bønsing. Men der kan være behov for at gentænke juraen og gøre den mere virkelighedsnær, lyder det fra professor Michael Gøtze.

Kræver adgang til Altinget | Embedsværk"